Żeglarski sklep internetowy dla prawdziwych pasjonatów

Zestaw Purytec

Zestaw Purytec
79,95 PLN

z podatkiem VAT plus koszty wysyłki

dostepny

  • 787101 787101_10
Dalsze informacje o produkcie
Zapobiega powstawaniu wszelkiego rodzaju osadów i nieprzyjemnych zapachów w strefie spłukiwania...więcej

Informacje o produkcie "Zestaw Purytec"

Zapobiega powstawaniu wszelkiego rodzaju osadów i nieprzyjemnych zapachów w strefie spłukiwania toalety. Świeży zapach po każdym spłukaniu. Łatwy w instalacji, odpowiedni do połączeń 1/2" i 3/4". Zawartość: Używaj bezpiecznie 100 ml biocydów. Przed użyciem zawsze czytaj etykiety i informacje o produkcie. SIGNAL WORD DANGER Hazard INFORMATION H304 - Może być śmiertelne w przypadku połknięcia i przedostania się do dróg oddechowych. H315 - Działa drażniąco na skórę. H317 - Może powodować reakcje alergiczne skóry. H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI P101, P102, P273, P280, P301 + P310, P302 + P352, P331, P333 + P313, P362 + P364, P391, P405, P501

Więcej informacji "Zestaw Purytec"

Ostatnio oglądane