Żeglarski sklep internetowy dla prawdziwych pasjonatów

Yachticon Purysan Ultra

Yachticon Purysan Ultra
65,95 PLN
(131,90 PLN / 1 Liter)

z podatkiem VAT plus koszty wysyłki

dostepny

  • 403607 403607_10
Dalsze informacje o produkcie
Cena Numer zamówienia zawartość w mm
65,95 PLN 403607 500
Yachticon Purysan Ultra idealnie nadaje się do wszystkich toalet chemicznych z pojemnikami na...więcej

Informacje o produkcie "Yachticon Purysan Ultra"

Yachticon Purysan Ultra idealnie nadaje się do wszystkich toalet chemicznych z pojemnikami na odpady. Dezynfekuje, rozkłada odchody i eliminuje nieprzyjemne zapachy. 90% ulega biodegradacji. Zawartość: Używaj 500 ml biocydów bezpiecznie. Zawsze czytaj etykiety i informacje o produkcie przed użyciem.SIGNALWORT DANGER DANGER NOTES H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.H315 - Powoduje podrażnienie skóry H317 - Może powodować reakcje alergiczne skóry H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki SAFETY INSTRUKCJE INSTRUKCJI P102, P270, P273, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P310, P333+P313, P391, P501.

Więcej informacji "Yachticon Purysan Ultra"

Ostatnio oglądane