Żeglarski sklep internetowy dla prawdziwych pasjonatów

International VC General Thinner

International VC General Thinner
138,95 PLN 93,95 PLN
Oszczędzasz 32%

z podatkiem VAT plus koszty wysyłki

dostepny

  • 487304 487304_10
Dalsze informacje o produkcie
Cena Numer zamówienia zawartość w l
93,95 PLN 487304 1
Rozcieńczalnik VC General Thinner jest używany do rozcieńczania wszystkich produktów VC oraz do...więcej

Informacje o produkcie "International VC General Thinner"

Rozcieńczalnik VC General Thinner jest używany do rozcieńczania wszystkich produktów VC oraz do urządzeń czyszczących. Rozpuszcza VC 17m i może być również używany do usuwania VC 17m. Zawartość: 1 litr. Przed użyciem zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie. SIGNAL WORD DANGER DANGER NOTES H226 - Łatwopalny w płynie i parze. H319 - Powoduje poważne podrażnienie oczu. H315 - Działa drażniąco na skórę. H304 - Może być śmiertelne w przypadku połknięcia i przedostania się do dróg oddechowych. H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 - Może powodować senność i zawroty głowy. H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA P101; P102; P103; P280; P210; P271; P273; P301+P310; P331; P303+P361+P353; P363; P235; P501 Dodatkowe elementy oznakowania: Jeśli wentylacja jest niewystarczająca, należy nosić aparat oddechowy.

Więcej informacji "International VC General Thinner"

Ostatnio oglądane