Żeglarski sklep internetowy dla prawdziwych pasjonatów

Flara pomarańczowa - Comet

Flara pomarańczowa - Comet
79,95 PLN

z podatkiem VAT plus koszty wysyłki

dostepny

Kolor

  • 850807 850807_10
Dalsze informacje o produkcie
Dzienna flara alarmowa z zastosowaniem gęstego pomarańczowego dymu. Czas palenia: 1 min....więcej

Informacje o produkcie "Flara pomarańczowa - Comet"

Dzienna flara alarmowa z zastosowaniem gęstego pomarańczowego dymu. Czas palenia: 1 min. ZAGROŻENIE: H204 - Niebezpieczeństwo pożaru lub odprysków, materiałów wybuchowych i miotających. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia / gorących powierzchni. Nie pal. P250 - Nie szlifować / uderzać / pęcznieć. P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P240 - Zbiornik naziemny i sprzęt do napełnienia. P370 + 380 - W przypadku pożaru: oczyść obszar. P372 - Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku pożaru. P374 - Pożar w normalnych środkach ostrożności z rozsądnej odległości. P373 - NIE walczyć z ogniem, gdy ogień osiągnie materiały wybuchowe / mieszaniny / produkty. P401 - Przechowywać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów wybuchowych. P501 - Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami Wysyłka teraz możliwa na terenie Niemiec.

Więcej informacji "Flara pomarańczowa - Comet"

Ostatnio oglądane